简体中文 English English-USA Español Español-LA Français Français-CAN Italiano Türkçe Deutsch Português Português-BR Poland Русский Dutch العربية

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Laatst bijgewerkt: 2022-04-26

INHOUDSOPGAVE

 

1.   Een paar belangrijke mededelingen met betrekking tot arbitrage, terugbetalingen en schadevergoedingen

2.   Wat is dit voor een document? Wanneer kan ik spelen?

3.   Gedefinieerde termen

4.   Aanvullende voorwaarden

5.   Geschiktheid en registratie

6.   Licentie en gebruik van de Diensten

7.   Spelersgedrag

8.   Eigendom van de Diensten

9.   Virtuele goederen en Gamevaluta

10.  Terugbetalingen

11.  Bètatesten

12.  App Store; Games op consoles

13.  Feedback

14.  DMCA/Beleid inzake auteursrecht

15.  Websites en bronnen van derden

16.  Datakosten en mobiele apparaten

17.  Wijzigingen in de Diensten en EULA

18.  Afwijzing van garantie

19.  Beperking van aansprakelijkheid

20.  Schadeloosstelling

21.  Beëindiging

22.  Conflictbeslechting en toepasselijk recht

23.  Geen toewijzing

24.  Diversen

25.  Contactinformatie

 

 

1.              Een paar belangrijke mededelingen met betrekking tot arbitrage, terugbetalingen en schadevergoedingen

RAADPLEEG HIERONDER ZORGVULDIG SECTIE 22 “CONFLICTBESLECHTING” VOOR DETAILS OVER ARBITRAGE. BELANGRIJKE MEDEDELING MET BETREKKING TOT ARBITRAGE VOOR SPELERS IN DE VERENIGDE STATEN: WANNEER U AKKOORD GAAT MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) STEMT U ERMEE IN (MET BEPERKTE UITZONDERING) OM ELK CONFLICT TUSSEN U EN ONS OP TE LOSSEN VIA BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE IN PLAATS VAN VIA DE RECHTBANK. DEZE EULA BEVAT OOK EEN BEPERKING VAN SCHADE DIE U VAN ONS KUNT VORDEREN EN DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U ONZE DIENSTEN NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. WIJ BIEDEN NORMAAL GESPROKEN GEEN TERUGBETALINGEN AAN, BEHALVE WANNEER WIJ HIERVOOR UITDRUKKELIJK TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN (ZIE SECTIE 10 VOOR UITZONDERINGEN), OF WANNEER TERUGBETALINGEN VERPLICHT ZIJN VOLGENS DE LOKALE WETGEVING.

ONZE EULA KAN OOK LANDSPECIFIEKE ADDENDA BEVATTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN OP BASIS VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U VERBLIJFT. Voor aanvullende voorwaarden die op u van toepassing zijn (en die deel uitmaken van deze overeenkomst en deze voorwaarden kunnen vervangen), kunt u de landspecifieke addenda hieronder of de landspecifieke taal op de EULA-website raadplegen.

Als u inwoner bent van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Brazilië, raadpleeg dan ook bijlage A-1 voor verdere voorwaarden.

2.              Wat is dit voor een document? Wanneer kan ik spelen?

Dit is de overeenkomst tussen u en ons voor onze diensten die u downloadt of opent, of dat nu een game, iets wat een game ondersteunt of iets anders is. U kunt deze dingen alleen gebruiken als u akkoord gaat met deze voorwaarden.

U leest nu onze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”). Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Proxima Beta Pte. Limited (“wij”, “ons”, “onze”, zoals van toepassing) met betrekking tot de Diensten die u van ons gebruikt. De "Diensten" hebben gezamenlijk, en soms afzonderlijk, betrekking op het volgende: (a) al onze Games, en (b) alle websites, software of andere diensten die wij samen met of ter ondersteuning van de Game aanbieden, ongeacht of deze al dan niet op een computer, console of mobiel apparaat geïnstalleerd of gebruikt worden. “Game” heeft betrekking op ons spel dat u downloadt en opent en dat onderworpen is aan deze EULA, ongeacht waar u het downloadt en/of opent, en alle documentatie, software, updates, Virtuele goederen en Inhoud (elk hieronder gedefinieerd) die erin zijn opgenomen.

We hebben geprobeerd duidelijk te zijn in deze EULA, maar mocht u vragen hebben, kunt u ons gerust een bericht sturen naar support@arenaofvalor.com (ons "E-mailadres voor ondersteuning").  U zult merken dat we in de gehele EULA cursief gedrukte tekst hebben toegevoegd om het makkelijker te kunnen lezen. Deze tekst is echter alleen bedoeld als richtlijn en maakt geen deel uit van de EULA.

3.              Gedefinieerde termen

U zult in deze EULA enkele termen met een hoofdletter zien. Ze worden "gedefinieerde termen" genoemd, en we gebruiken ze om niet steeds hetzelfde woordgebruik te hoeven herhalen, en om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze termen consistent is in de hele EULA.  Wij hebben de gedefinieerde termen overal opgenomen omdat wij willen dat het voor u makkelijk is ze in hun context te lezen.

4.              Aanvullende voorwaarden

Sommige Diensten kunnen beschikbaar zijn (of alleen beschikbaar zijn) door toegang te verkrijgen tot (of door het downloaden van) een platform of winkel van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Facebook, de Epic Games Store, het Steam-gameplatform, de Google Play Store en de Apple App Store (elk een “App Store”). Uw gebruik van de Diensten is ook onderworpen aan eventuele toepasselijke overeenkomsten die u hebt met een App Store (de “App Store-overeenkomst(en)”). In het geval van een conflict tussen (een) andere App Store-overeenkomst(en) op basis waarvan u een van onze Games hebt aangeschaft en deze EULA met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, heeft deze EULA voorrang.

Het verzamelen van informatie van u en met betrekking tot de Diensten (al dan niet verkregen via een App Store) wordt beheerst door ons Privacybeleid op https://www.arenaofvalor.com/a20200403privacy/privacy_nl.html. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie van en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

5.              Geschiktheid en registratie

De Diensten die wij aanbieden hebben bepaalde leeftijdsbeperkingen. Anderen hebben mogelijk een externe account nodig. Als u ons informatie verstrekt, moet u ervoor zorgen dat deze actueel blijft. Deel uw account ook niet met anderen zonder onze toestemming.

(a)            Leeftijd. Om een Game-account (zoals hieronder gedefinieerd) aan te maken en toegang te krijgen tot sommige van onze Diensten, moet u ten minste de minimumleeftijd hebben om toestemming te geven voor het verzamelen van persoonsgegevens volgens de wetgeving in uw rechtsgebied. Als u tussen de minimumleeftijd voor het verzamelen van persoonsgegevens en de meerderjarigheid in uw rechtsgebied bent, moet uw ouder of voogd deze EULA lezen en namens u aanvaarden. Ouders en voogden zijn verantwoordelijk voor de handelingen van hun kinderen jonger dan 18 jaar bij het gebruik van onze Diensten. 

We kunnen toestaan dat een minderjarige die de minimumleeftijd voor het verzamelen van persoonsgegevens nog niet heeft bereikt, zich registreert voor bepaalde Diensten met de geverifieerde toestemming van een ouder of wettelijke voogd. De ouder/wettelijke voogd kan worden gevraagd om aanvullende documentatie te verstrekken of aanvullende handelingen uit te voeren als onderdeel van het verificatie- en goedkeuringsproces in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij raden ouders en voogden aan zich vertrouwd te maken met het ouderlijk toezicht op de apparaten die zij hun kind ter beschikking stellen.

(b)            Een account aanmaken. Om toegang te krijgen tot delen van een Game, moet u mogelijk een in-game account aanmaken (uw “Game-account”). Uw Game-account, indien van toepassing, staat los van elk account dat u mogelijk hebt bij een App Store (uw “App Store-account”). Het is mogelijk dat u uw Game-account aanmaakt met een bestaande account die u bij ons hebt of met uw e-mailadres. Voor zover u uw Game-account aanmaakt via het gebruik van een account van derden (bijvoorbeeld uw account bij Facebook of Google), kunnen we toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die deze derde ons verstrekt, zoals uw e-mailadres en naam om te helpen bij het aanmaken van uw Game-account. Meer informatie over het gebruik van accounts van derden vindt u in het Privacybeleid via https://www.arenaofvalor.com/a20200403privacy/privacy_nl.html. Houd er rekening mee dat u de Game mogelijk ook kunt spelen zonder een Game-account aan te maken, maar het is mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de Game, en uw Game-gegevens kunnen worden verwijderd als u de Game de-installeert of anderszins verwijdert.

(c)             Uw informatie actueel houden. Het is belangrijk dat u ons nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekt voor uw Game-account, en u gaat ermee akkoord dergelijke informatie bij te werken en deze zo te houden. Als u dat niet doet, kunnen we uw Game-account opschorten of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord van het Game-account aan niemand bekend zult maken en ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van enig onbevoegd gebruik van uw Game-account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Game-account, ongeacht of u hiervan op de hoogte bent.  Als u van mening bent dat uw Game-account niet langer veilig is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via ons E-mailadres voor ondersteuning.

(d)            Geen account delen. U mag uw Game-account niet verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, delen of toegang verlenen aan iemand anders. Wij behouden ons alle beschikbare wettelijke rechten en rechtsmiddelen voor om onbevoegd gebruik van onze Diensten te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technologische belemmeringen, IP-toewijzing en, in ernstige gevallen, het rechtstreeks contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP) over dergelijk onbevoegd gebruik.

(e)            Geen valse accounts. U mag geen Game-account aanmaken voor iemand anders of een Game-account aanmaken met een andere naam dan die van uzelf.

6.              Licentie en gebruik van de Diensten

Zolang u akkoord gaat met deze EULA (en zolang de EULA niet wordt beëindigd, zie Sectie 21), verlenen wij u toestemming voor toegang tot en gebruik van onze Diensten. Als u de regels overtreedt of het er niet mee eens bent, kunnen we u niet laten spelen. Zorg ervoor dat uw systeem en apparaten voldoen aan de minimale vereisten voor de Game. Indien u aan epilepsie lijdt, dient u een arts te raadplegen voordat u de Game gaat spelen.

(a)            Licentieverlening. Zolang u deze EULA naleeft en, indien van toepassing, de App Store-overeenkomst(en), verlenen wij u de volgende licentie: een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht en licentie om (i) de Game te downloaden en te installeren op het apparaat dat is toegestaan door de App Store-overeenkomst(en) (indien van toepassing), en (ii) toegang tot en gebruik van de Diensten, met inbegrip van alle Inhoud, voor uw persoonlijke amusementsdoeleinden, waarbij u uitsluitend gebruik maakt van de functionaliteit van de Game en de Diensten. Wij en onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet in deze EULA aan u zijn verleend. “Inhoud” heeft betrekking op alle kunstwerken, titels, thema's, objecten, personages, namen, dialogen, slagzinnen, verhalen, animatie, concepten, geluiden, audiovisuele effecten, werkwijzen, muzikale composities, Virtuele goederen (gedefinieerd in Sectie 9) en alle andere inhoud binnen de Diensten. Inhoud omvat ook alles wat gegenereerd, gecreëerd of op een andere manier ontwikkeld wordt binnen de Diensten door een gebruiker (inclusief u) als gevolg van interactie met de functionaliteit van de Diensten.  Wij verlenen u ook een beperkte licentie om spelvideo's te maken voor bepaalde Games die op de Diensten zijn gespecificeerd, op voorwaarde dat u ermee instemt dat al deze spelvideo-activiteiten onderworpen zijn aan uw instemming met en in overeenstemming met ons Streamingbeleid in bijlage C-1.  We kunnen, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, Inhoud verwijderen, bewerken of uitschakelen.

(b)            Inhoud die u buiten de Diensten maakt. Gebruikersinhoud” refereert aan alle Inhoud die u (of andere Game-accounthouders) creëert of verkrijgt buiten de Diensten om, die u of een andere gebruiker beschikbaar maakt binnen de Diensten. Voor alle duidelijkheid, als Inhoud wordt gecreëerd binnen de Diensten, is het geen Gebruikersinhoud; alleen Inhoud die wordt gecreëerd of verkregen buiten de Diensten om en die een gebruiker vervolgens beschikbaar maakt binnen de Diensten is Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Diensten, verleent u ons hierbij de volgende licentie: een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie, met het recht op sublicentie, om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, er afgeleide werken op te baseren, te distribueren, in het openbaar weer te geven en in het openbaar uit te voeren in verband met het exploiteren en aanbieden van de Diensten en Inhoud aan u en aan andere gebruikers van de Diensten. Behalve voor zover wettelijk verboden, ziet u af van het voordeel van enige "morele rechten" of "droit moral" of soortgelijke rechten in enig land op enige Gebruikersinhoud.  Wij kunnen, naar eigen goeddunken, Gebruikersinhoud op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen, bewerken of uitschakelen, ook als we vaststellen dat de Gebruikersinhoud deze EULA schendt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor Gebruikersinhoud, voor het al dan niet verwijderen ervan of van andere Inhoud. Wij screenen of beoordelen Gebruikersinhoud niet vooraf, en keuren Gebruikersinhoud die beschikbaar kan zijn op de Diensten of onze andere diensten niet goed en onderschrijven het ook niet.

(c)             Beperkingen van de Diensten op basis van waar u woont. We kunnen uw toegang tot en gebruik van bepaalde Inhoud, Virtuele goederen, een volledige Game of een deel van of alle Diensten begrenzen, wijzigen of beperken, afhankelijk van het gebied waarin u zich bevindt. Zonder beperking van het voorgaande is het mogelijk dat Inhoud, Virtuele goederen, volledige Games of de Diensten niet (geheel of gedeeltelijk) beschikbaar zijn waar u zich bevindt of alleen beschikbaar zijn in een aangepaste versie, indien zij niet voldoen aan de wetten die in uw land van toepassing zijn.

(d)            Aankoop bij detailhandel. Wij kunnen codes of productsleutels aanbieden die kunnen worden geactiveerd in een Game of worden gebruikt om een Game te activeren in de App Store. Afhankelijk van de in uw rechtsgebied geldende regelgeving over deviezencontrole, moeten dergelijke codes of sleutels via ons of een van onze erkende detailhandelaren worden gekocht (of op een andere manier wettelijk worden verkregen) om geldig te zijn. Indien u een dergelijke code of sleutel van een derde koopt, is die derde verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen die u met deze codes of sleutels hebt. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verantwoordelijk voor deze codes of sleutels die van een derde werden gekocht of indien een aankoop plaatsvond in strijd met de toepasselijke regelgeving over deviezencontrole.

(e)            Minimumeisen. De Game kan minimumeisen hebben voor de apparaten en systemen waarop u het wilt spelen. Wij kunnen deze minimumeisen bekendmaken op de toepasselijke website en/of u op een andere manier schriftelijk op de hoogte stellen. Voor een optimale ervaring dient u zich ervan te verzekeren dat uw apparaten en systemen aan deze eisen voldoen voordat u de Game gaat spelen.

(f)             Waarschuwing voor aanvallen. De Game kan knipperende lichten, beelden en andere lichtgevende stimuli bevatten die bij bepaalde personen epileptische aanvallen kunnen veroorzaken. Als u of iemand in uw huishouden een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat deze persoon een Game gaat spelen. Als u tijdens het spelen last krijgt van duizeligheid, veranderd zicht, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen, stop dan onmiddellijk met het spelen van de Game en raadpleeg uw arts.

7.              Spelersgedrag

We streven ernaar dat al onze spelers en gebruikers zich veilig en welkom voelen bij het gebruik van onze Diensten en het spelen van onze games en we willen dat iedereen zich aan dezelfde regels houdt. Dus als u onze Diensten gebruikt zoals bedoeld, zonder te bedriegen, beledigend, storend of respectloos of oneerlijk te zijn, dan doet u het waarschijnlijk goed, maar lees alle voorwaarden van deze EULA zorgvuldig door om daar zeker van te zijn.

U stemt ermee in geen van de onderstaande dingen te doen met betrekking tot de Diensten, zoals door ons bepaald en voor zover van toepassing, zoals:

(a)            ze commercieel te gebruiken, voor een promotioneel doel of ten behoeve van een derde of op een manier die niet is toegestaan door deze EULA;

(b)            het gebruiken of leveren van onbevoegde programma's van derden die de communicatie tussen de Diensten en ons onderscheppen, emuleren of omleiden, of die informatie over de Game verzamelen;

(c)             het gebruiken of het leveren aan wie dan ook van aanvullende aanbiedingen die niet door ons worden aangeboden binnen de Diensten (of de functionaliteit van de App Store), zoals hosting, “leveling”, het spiegelen van onze servers, matchmaking, emulatie, communicatieomleidingen, mods, hacks, cheats, bots (of andere geautomatiseerde besturing), trainers en automatiseringsprogramma's die op enigerlei wijze met de Diensten in wisselwerking staan, tunneling, programma-add-ons van derden en andere vormen van interferentie met online en netwerkspelen;

(d)            ze op meer dan één apparaat tegelijk te openen of te gebruiken;

(e)            ze (of enig ander materiaal, intellectueel eigendom of bedrijfseigen informatie) te kopiëren, reproduceren, distribueren, weergeven, spiegelen, framen of gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze EULA;

(f)             te verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, distribueren of anderszins overdragen van de Diensten, de Game of enige Inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Virtuele goederen of Gamevaluta, waaronder deelname aan of het exploiteren van zogenaamde “secundaire markten” voor Virtuele goederen, Gamevaluta of Inhoud;

(g)            te proberen reverse-engineering toe te passen (tenzij anders toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving), broncode af te leiden van, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te dataminen, te decompileren of te disassembleren of afgeleide werken te maken op basis van de Diensten of enige Inhoud;

(h)            technologische maatregelen, die wij implementeren om de Diensten of het intellectueel eigendom ervan te beschermen, te verwijderen, uit te schakelen, te omzeilen of te wijzigen;

(i)              het creëren, ontwikkelen, distribueren of gebruiken van onbevoegde softwareprogramma's om voordeel te behalen in online of andere spelmodi of anderszins vals te spelen (zoals hieronder gedefinieerd);

(j)              te proberen de kwetsbaarheid ervan te onderzoeken, scannen of testen of inbreuk te maken op beveiligings- of authenticatiemaatregelen;

(k)            niet-openbare delen van de Diensten te openen, ermee te knoeien of deze te gebruiken;

(l)              op verboden terrein te komen of proberen toegang te krijgen tot een eigendom of locatie waar u geen toestemming voor heeft, of u bezig te houden met activiteiten die kunnen leiden tot letsel, overlijden, materiële schade, overlast of andere aansprakelijkheid;

(m)          het uploaden, publiceren, indienen of verzenden van Gebruikersinhoud, een gebruikersnaam of accountnaam aanmaken, of ander gedrag vertonen dat: (i) een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, contractuele rechten, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy, of andere rechten van derden overtreedt, misbruikt of schendt; (ii) een toepasselijke wet- of regelgeving schendt of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (iv) schadelijk, raciaal of etnisch aanstootgevend, denigrerend, godslasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiel, vulgair of aanstootgevend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade aan een persoon of groep bevordert; (vi) gewelddadig, intimiderend of bedreigend is of geweld, het witwassen van geld of gokken, terrorisme of handelingen die bedreigend of respectloos zijn ten opzichte van een persoon of entiteit bevordert; (vii) op enigerlei manier schade toebrengt aan minderjarigen; of (viii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert;

(n)            zich schuldig maken aan gedrag dat: (i) in strijd is met, of gedrag aanmoedigt dat een toepasselijke wet- of regelgeving schendt of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (ii) frauduleus, onjuist, misleidend of bedrieglijk is, met inbegrip van “trolling”; (iii) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (iv) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade aan een persoon of groep bevordert; (v) verstorend voor de Game, App, de gebruikers of gebruikersgemeenschap is, gewelddadig, pesterig, of bedreigend is of geweld, terrorisme, of handelingen die bedreigend of respectloos zijn voor een persoon of entiteit  bevordert; of (vi) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert;

(o)            de toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Diensten of een van de gebruikers ervan;

(p)            informatie te verzamelen of opslaan van de Diensten of van andere gebruikers van de Diensten die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, hetzij alleen de informatie of in combinatie met andere informatie, zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

(q)            zich te gedragen op een manier die naar ons oordeel schadelijk is voor het plezier van de Diensten voor andere gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intimidatie, gebruik van beledigende of aanstootgevende taal, het verlaten van games, gamesabotage, spamming, verstorend gedrag, social engineering of oplichting, of gedrag dat in strijd is met de openbare moraal of een openbaar beleid;

(r)             zich voor te doen als iemand anders of een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit, of de geadresseerde misleiden over de oorsprong van dergelijke berichten of informatie of het uiten van ernstig beledigende of dreigende communicatie;

(s)             IP-proxy's of andere methoden gebruiken om de plaats van uw woonplaats te verhullen, hetzij om geografische beperkingen op de Diensten te omzeilen of voor enig ander doel;

(t)             te spelen op het Game-account van iemand anders om de status, het niveau of de rang van dat Game-account te verbeteren;

(u)            de Diensten te gebruiken op een manier die ons negatief zou beïnvloeden of een negatieve invloed zou hebben op ons of de Diensten of om een persoon te ontmoedigen om alle of een deel van de functies van de Diensten te gebruiken;

(v)            het aanmoedigen, bevorderen, deelnemen aan of iemand anders in staat stellen om een van de voorgaande dingen te doen; of

(w)           het schenden van iedere toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u een andere gebruiker tegenkomt die een van deze regels schendt, meld deze activiteit dan aan ons via de functie “Misbruik melden” in de betreffende Game of het betreffende deel van de Dienst, indien beschikbaar, of neem contact met ons op via support@arenaofvalor.com.

8.              Eigendom van de Diensten

Onze Diensten, met inbegrip van onze Inhoud en Games, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Met onze Diensten kunt u foto's en andere inhoud die u bezit uploaden, publiceren en opslaan. U behoudt uw eigendom van deze inhoud, waarop wij een licentie nemen.  

Wij en onze aangesloten bedrijven en licentiegevers bezitten alle titel-, eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten van de Diensten. U stemt ermee in geen vermeldingen over auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten die in de Diensten zijn opgenomen of deze vergezellen, te verwijderen, te wijzigen of onbegrijpelijk te maken.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsbelang hebt in de Diensten of Games of Inhoud daarvan.

De Diensten (en met name onze Games) kunnen ingebouwde mechanismen hebben die zijn ontworpen om te voorkomen dat een gebruiker een oneerlijk voordeel krijgt ten opzichte van andere gebruikers (deze acties worden gezien als “Valsspelen” en de software wordt de “Software voor het opsporen van valsspelen ” genoemd). We kunnen onze Software voor het opsporen van valsspelen periodiek toevoegen of bijwerken, zoals we naar eigen goeddunken kunnen vereisen. De Diensten en/of de Software voor het opsporen van valsspelen kunnen gegevens verzamelen en verzenden over uw Game-account, gameplay en onbevoegde programma's of processen in verband met Valsspelen, onder voorbehoud van ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. In het geval dat wij naar eigen goeddunken concluderen dat u Valsspeelt, gaat u ermee akkoord dat wij een of meer van onze rechten onder deze EULA kunnen uitoefenen, waaronder de beëindiging van deze EULA en uw toegang tot onze Diensten. Daarnaast kunnen we, als u Valsspeelt in één Game of Dienst, uw licentie voor het gebruik van al onze Games en Diensten beëindigen.

Hoewel we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van de Diensten te controleren of om Inhoud te beoordelen of te bewerken, hebben we het recht om dit te doen om het uitvoeren en publiceren van de Diensten, om naleving van deze EULA te garanderen, om de gezondheid of veiligheid van iedereen te beschermen waarvan wij denken dat deze bedreigd kan worden, om onze wettelijke rechten en rechtsmiddelen te beschermen, om een misdaad of aanstootgevend gedrag te melden, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We kunnen (maar hoeven dit niet te doen) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Inhoud verwijderen of uitschakelen. We kunnen (maar hoeven dit niet te doen) schendingen van deze EULA of gedrag dat van invloed is op de Diensten onderzoeken.

9.              Virtuele goederen en Gamevaluta

We kunnen u een aantal coole functies in onze games aanbieden waarvoor u moet betalen. We hebben speciale toestemming nodig om uw betalingsmethode te gebruiken. Deze functies zijn eigendom van ons.

(a)            Het aankopen of verkrijgen van Virtuele goederen en Gamevaluta. Afhankelijk van de in uw rechtsgebied geldende regelgeving over deviezencontrole, kunnen wij bepaalde upgrades en opties in onze Games aanbieden die u kunt kopen met echte valuta, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de in-game valuta waar dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving ("Gamevaluta"), huiden van personages, rijdieren en voertuigen, digitale kaarten, ervaringsstimulansen, uitrusting en andere aanpassingen voor uw in-Game personages, en andere dergelijke digitale add-on items die uw game-ervaring op een bepaalde manier kunnen verbeteren ("Virtuele goederen"). Mits anders aan u gecommuniceerd binnen de functionaliteit van de Game, zijn de Gamevaluta en Virtuele goederen niet overdraagbaar van de ene Game naar de andere. U kunt mogelijk ook bepaalde Virtuele goederen en Gamevaluta verkrijgen zonder deze aan te kopen, zoals via een in-Game prijs. Wanneer u Gamevaluta, Virtuele goederen of een Game zelf koopt (elk een “Transactie”), wordt uw aankoop gedaan via de functionaliteit die beschikbaar is via de App Store of andere platforms die wij u ter beschikking stellen. Voordat u een Transactie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de overeenkomst die betrekking heeft op uw Transactie volledig begrijpt, ongeacht of die overeenkomst een App Store-overeenkomst of een andere overeenkomst met een betalingsplatform is (zoals ons WeGame-platform of de voorwaarden van een externe betalingsverwerker). Er kunnen beperkingen gelden voor de hoeveelheid en het aantal keren dat u Virtuele goederen, Gamevaluta of andere aspecten van uw Transactie kunt kopen. Er kan bijvoorbeeld een maximaal bedrag aan Gamevaluta zijn dat u op een bepaald moment (in-Game) kunt houden of kopen, of een maximaal aantal Transacties die u per dag kunt uitvoeren. Deze aanvullende beperkingen kunnen aan u worden gecommuniceerd via de functionaliteit van de Diensten. Wij kunnen van tijd tot tijd onze tarieven, factureringsmethoden en voorwaarden die van toepassing zijn op Gamevaluta, Virtuele goederen of aankopen wijzigen, aanpassen of aanvullen, en deze wijzigingen bekendmaken in deze EULA, in afzonderlijke voorwaarden of in andere voorwaarden of overeenkomsten die op de toepasselijke website of als onderdeel van de Game zijn geplaatst of op een andere manier door ons aan u worden verstrekt. Tenzij de wet in uw rechtsgebied dit verbiedt, zullen dergelijke wijzigingen, aanpassingen, aanvullingen of voorwaarden onmiddellijk na publicatie van kracht worden, en door middel van verwijzing in deze EULA worden opgenomen. Als een wijziging voor u onaanvaardbaar is, kunt u het gebruik van uw Game-account op elk moment beëindigen.

(b)            Uw licentie voor Virtuele goederen en Gamevaluta. Virtuele goederen en Gamevaluta zijn digitale items en uw gebruik ervan is onderworpen aan deze EULA en de App Store-overeenkomst(en).  VIRTUELE GOEDEREN EN GAMEVALUTA HEBBEN GEEN GELDWAARDE EN KUNNEN NIET WORDEN INGEWISSELD VOOR CONTANT GELD. VIRTUELE GOEDEREN EN GAMEVALUTA ZIJN NIET, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OVERDRAAGBAAR EN VERHANDELBAAR EN WORDEN NIET VERSTREKT VOOR BELEGGINGSDOELEINDEN. Virtuele goederen en Gamevaluta worden in licentie gegeven, niet verkocht. Op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van deze EULA en de App Store-overeenkomst(en), verlenen wij u de volgende licentie: een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht en licentie om Virtuele goederen of Gamevaluta waartoe u toegang krijgt te gebruiken, ongeacht of deze zijn gekocht of op een andere manier verkregen, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Game in kwestie en alleen binnen de Game (tenzij wij u op een andere manier meedelen dat u deze voor meerdere Games mag gebruiken) en voor geen enkel ander doel.  Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons in een specifieke Game, mag u dergelijke Virtuele goederen of Gamevaluta niet met anderen verhandelen. We kunnen het gebruik van Virtuele goederen of Gamevaluta annuleren, intrekken of op een andere manier voorkomen als we onbevoegde of frauduleuze activiteiten vermoeden, en/of om een foutieve toepassing van Virtuele goederen of Gamevaluta op uw Account te corrigeren.

(c)             Wijzigingen in Gamevaluta en Virtuele goederen. Tenzij op een andere manier verboden door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij naar eigen goeddunken Gamevaluta of Virtuele goederen wijzigen, vervangen, opschorten, annuleren of verwijderen, met inbegrip van uw vermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Gamevaluta of Virtuele goederen, zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid ten opzichte van u, bijvoorbeeld als wij de Game tijdelijk moeten opschorten om updates uit te voeren, ons in een noodsituatie genoodzaakt zien onze Diensten uit te schakelen, of als wij een Game uiteindelijk moeten sluiten om economische of andere redenen vanwege een beperkt aantal gebruikers dat na verloop van tijd gebruik blijft maken van de online Dienst. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN CLAIM ZULT INDIENEN TEGEN ONS, ONZE AANGESLOTEN BEDRIJVEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS (DE "BEDRIJFSPARTIJEN") MET BETREKKING TOT (A) EEN CLAIM DAT U EEN EIGENDOMSBELANG HEBT IN GAMEVALUTA OF VIRTUELE GOEDEREN; OF (B) EEN CLAIM VOOR EEN VERMEENDE MONETAIRE WAARDE VAN GAMEVALUTA OF VIRTUELE GOEDEREN DIE VERLOREN ZIJN GEGAAN NA (I) VERWIJDERING OF OPSCHORTING VAN UW ACCOUNT, (II) AANPASSINGEN IN DE GAME WAARDOOR DE WAARDE VAN VIRTUELE GOEDEREN OF GAMEVALUTA IS VERANDERD, OF (III) WIJZIGING, BEËINDIGING OF AFLOOP VAN DEZE EULA.

10.           Terugbetalingen

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving (inclusief zoals beschreven in elk landspecifiek addendum hieronder), of App Store-beleid, (i) blijven alle Games, Virtuele goederen en Gamevaluta ons eigendom, hebben ze geen monetaire waarde en zijn ze niet inwisselbaar, kunnen niet terugbetaald worden of komen niet in aanmerking voor enig ander alternatief rechtsmiddel voor "echt" geld of iets van monetaire waarde, tenzij ze defect of niet beschikbaar zijn of niet presteren in overeenstemming met de specificaties die wij verstrekken; (ii) kunnen wij uw licentie voor dergelijke Games, Virtuele goederen en/of Gamevaluta altijd intrekken in overeenstemming met deze EULA zonder kennisgeving of aansprakelijkheid ten opzichte van u; en (iii) tenzij de wetgeving in uw rechtsgebied voorziet in een herroepingsrecht waarvan door middel van een overeenkomst geen afstand kan worden gedaan, doet u door het kopen en gebruiken van Games, Virtuele goederen en/of Gamevaluta hierbij afstand van uw recht om uw overeenkomst tot aankoop van de betreffende Game, Virtuele goederen en/of Gamevaluta in te trekken, en stemt u ermee in dat u daarom niet in aanmerking komt voor terugbetaling (of een andere rechtsmiddel) met betrekking tot de betreffende Game, Virtuele goederen en/of Gamevaluta. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat elk herroepingsrecht onmiddellijk vervalt bij aankoop en levering van uw Game, Virtuele goederen en/of Gamevaluta, tenzij de wetgeving in uw rechtsgebied anders bepaalt. Deze sectie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.  

11.           Bètatesten

Van tijd tot tijd kunnen we een bètaversie van een van onze Diensten aanbieden (een “Bèta”). Zoals de naam al aangeeft, zijn Bèta's geen commerciële lanceringsversies, werken ze niet gegarandeerd goed en kunnen andere onderdelen van uw systeem ook niet goed werken. Om de licentie die u in Sectie 6 hierboven is verleend tot de Bèta uit te breiden (d.w.z. zodat u toestemming hebt om de Bèta te gebruiken), erkent u en stemt u, in aanvulling op de rest van deze EULA, in met de volgende voorwaarden:

(a)            We kunnen de informatie die op uw computer is opgeslagen met betrekking tot de Bèta om welke reden dan ook, en op elk moment tijdens de duur van de Bètatest, automatisch verwijderen of wijzigen;

(b)            We kunnen de Bètatest op elk moment beëindigen, waardoor uw Bèta niet meer kan worden afgespeeld of niet meer naar behoren kan functioneren. Wanneer we een Bèta beëindigen, moet u het lokale Bètabestand op uw computer en alle documenten en materialen die u van ons hebt ontvangen in verband met de Bèta verwijderen;

(c)             Het gebruik van een Bèta is onderworpen aan vertrouwelijke behandeling van die Bèta en alle elementen ervan. "Vertrouwelijke informatie" heeft betrekking op alle informatie die door ons aan u wordt verstrekt, of die door u wordt geopend of verstrekt, met betrekking tot de Bèta (inclusief alle feedback die wordt gegeven en de Game zelf). U stemt ermee in dat u:

(i)              geen andere Vertrouwelijke informatie zal gebruiken dan noodzakelijk om de Bèta te gebruiken in overeenstemming met deze EULA;

(ii)            Vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk zult houden en dezelfde mate van zorgvuldigheid zult betrachten om deze te beschermen als u gebruikt om uw eigen vertrouwelijke informatie te beschermen, maar in geen geval minder dan redelijke zorg;

(iii)           de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar zal maken aan een andere persoon of entiteit dan door ons is toegestaan; en

(iv)           geen openbare aankondigingen zal doen met betrekking tot Bèta of de Dienst, waaronder het publiceren of openbaar maken van informatie (bijv. screenshots en specificaties) met betrekking tot de Bèta, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die we naar eigen goeddunken kunnen verlenen of onthouden. 

(d)            Beëindiging van een Bèta door ons is geen reden voor enige vorm van terugbetaling en uw deelname aan een Bèta geeft u geen recht op enige vergoeding of gratis Diensten, met inbegrip van Inhoud en Gamevaluta; en

Indien en wanneer wij een volledige (niet-Beta) versie van de Game in kwestie uitbrengen, kunnen wij u toestaan de Game te blijven gebruiken in de volledige versie. Indien dit door ons wordt toegestaan, is uw voortgezet gebruik van de Game niet langer onderworpen aan Sectie 11, maar is het nog steeds onderworpen aan de rest van deze EULA.

12.           App Store; Games op consoles

Als een Game aan u beschikbaar wordt gesteld via een App Store, of als u een Game op een console speelt, kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Wanneer er via een App Store (op uw mobiele apparaat of console) een Game aan u beschikbaar wordt gesteld, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden in Bijlage B-1 met betrekking tot een dergelijke Game.

13.           Feedback

We horen graag uw feedback, goed of slecht. Het helpt ons te verbeteren! Maar als u ons feedback geeft, moeten we vrij zijn om die te gebruiken zoals we willen en zonder u te betalen.

We stellen uw feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen van de Diensten (“Feedback”) op prijs. U kunt feedback indienen door ons een e-mail te sturen naar support@arenaofvalor.com of via de functionaliteit van de Diensten (indien beschikbaar). Als u ons Feedback geeft, verleent u ons hierbij de volgende licentie: een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije licentie, met het recht op sublicentie, op grond van alle intellectuele eigendomsrechten die u bezit of beheert om de Feedback te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken op te baseren, kopieën van te verspreiden, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven en op andere manier te exploiteren voor welk doel en in welk land dan ook. Deze licentie vervalt niet, zelfs niet als we onze rechten op grond van deze licentie niet binnen een periode van één jaar uitoefenen. Als u rechten hebt in de Feedback die niet aan ons kunnen worden gelicentieerd onder de toepasselijke wetgeving (zoals morele en andere persoonlijke rechten), doet u daar hierbij afstand van en gaat u ermee akkoord om deze rechten niet uit te oefenen. U begrijpt en stemt ermee in dat u vrijwillig uw Feedback geeft, dat we deze niet hoeven te gebruiken en dat u op geen enkele manier wordt vergoed voor uw Feedback. U verklaart en garandeert dat u rechten hebt op alle Feedback die u ons verstrekt, voldoende om ons en andere betrokken partijen de hierboven beschreven rechten te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten of rechten op publiciteit of privacy.  

Bij het publiceren van dergelijke Feedback garandeert u dat uw feedback in overeenstemming is met deze EULA, en dat u geen obscene of beledigende taal zult gebruiken of materiaal zult indienen dat lasterlijk, beledigend of hatelijk is, inbreuk op de privacy van iemand maakt, schadelijk is voor andere gebruikers of in strijd is met toepasselijke wetgeving.  

14.           DMCA/Beleid inzake auteursrecht

We respecteren de wetgeving over auteursrecht en verwachten van onze gebruikers dat ze dat ook doen. Het is ons beleid om in gepaste omstandigheden Game-accounts te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op of geacht worden herhaaldelijk inbreuk te maken op de rechten van de houders van auteursrechten.

15.           Websites en bronnen van derden

Externe links zijn voor uw gemak, maar we kunnen ze niet garanderen.

De Diensten kunnen links bevatten naar websites of bronnen van derden. Wij bieden deze links alleen voor het gemak aan en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via die websites of bronnen of links die op dergelijke websites worden weergegeven. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortkomen uit uw gebruik van websites of bronnen van derden.

16.           Datakosten en mobiele apparaten

Dit is een herinnering dat u verantwoordelijk bent voor alle aan gegevens gerelateerde kosten die u kunt oplopen door het gebruik van onze Diensten.

U bent verantwoordelijk voor alle aan gegevens gerelateerde kosten die u kunt maken door het gebruik van onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mobiele kosten, sms-berichten en datakosten. U dient te begrijpen of aan uw serviceprovider te vragen welke kosten er voor u kunnen ontstaan voordat u de Diensten gebruikt.

17.           Wijzigingen in de Diensten en EULA

Wanneer we deze EULA bijwerken, moet u akkoord gaan met de bijgewerkte versie om onze Diensten te blijven gebruiken. Wij moeten ook de vrijheid hebben om elk deel van de Diensten bij te werken wanneer wij dat nodig achten, dus laten wij u weten dat wij dat op elk moment kunnen doen.

We kunnen deze EULA op elk moment bijwerken (maar dat hoeft niet) wanneer we denken dat die behoefte bestaat. Als we dit doen, wordt u, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, gevraagd om akkoord te gaan met de bijgewerkte EULA bij uw volgende toegang tot de Diensten of wanneer de bijgewerkte EULA op een andere manier aan u wordt meegedeeld. U moet akkoord gaan met deze updates om de Diensten te kunnen blijven gebruiken.

We kunnen patches, updates of upgrades voor de Diensten leveren die moeten worden geïnstalleerd om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Wij kunnen de Diensten op afstand bijwerken zonder u daarvan op de hoogte te stellen, en u stemt er hierbij mee in dat wij dergelijke patches, updates en upgrades toepassen. Als uw apparaat automatische updates kan voorkomen, hebt u mogelijk geen toegang tot de Diensten totdat u de Diensten zelf handmatig op uw apparaat hebt bijgewerkt. We kunnen uw toegang tot elk aspect van de Diensten op elk moment wijzigen, opschorten, stopzetten, vervangen of beperken. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving erkent u dat personagegegevens, gamevoortgang, game-aanpassing of andere gegevens met betrekking tot uw gebruik van een bepaalde Game en andere elementen die uniek zijn voor de Diensten, op elk moment zonder kennisgeving van ons niet langer voor u beschikbaar kunnen zijn, inclusief, zonder beperking, nadat een patch, update of upgrade door ons is toegepast. U stemt ermee in dat wij geen onderhouds- of ondersteuningsverplichtingen hebben met betrekking tot de Diensten.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunnen we de prijs van de Diensten, Games, Virtuele goederen, Gamevaluta of Inhoud altijd, om welke reden dan ook, wijzigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid ten opzichte van u.

18.           Afwijzing van garantie

We geven geen garanties over de Diensten.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE DIENSTEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN DE BEDRIJFSPARTIJEN UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RUSTIG GENOT EN NIET-INBREUK AF, EVENALS ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. De Bedrijfspartijen geven geen garantie dat de Diensten zullen voldoen aan uw vereisten, of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. De Bedrijfspartijen geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Diensten.

19.           Beperking van aansprakelijkheid

Deze sectie beperkt wat u van ons kunt terugvorderen in geval van een conflict.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE BEDRIJFSPARTIJEN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR:

(a)            WINSTDERVING,

(b)            VERLOREN INKOMSTEN,

(c)             VERLOREN SPAARGELD,

(d)            VERLIES VAN GEGEVENS, OF

(e)            ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, PUNITIEVE OF BIJKOMENDE SCHADE,

VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE DIENSTEN, OF DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF HET GEBREK AAN FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENSTEN, ZELFS NIET IN HET GEVAL VAN EEN FOUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADELOOSSTELLING, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, OF OP EEN ANDERE MANIER VAN EEN BEDRIJFSPARTIJ, EN ZELFS NIET ALS DIE BEDRIJFSPARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  VERDER, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSPARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE EULA OF DE DIENSTEN NIET GROTER ZIJN DAN: (A) DE TOTALE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING) OF DIE U AAN ONS VERSCHULDIGD BENT VOOR DE SPECIFIEKE GAME OF DIENST IN KWESTIE GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOOR DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; OF (B), ALS (A) NIET VAN TOEPASSING IS, VIJFTIG DOLLAR ($ 50 USD). DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MET BETREKKING TOT SCHADE ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS INDIEN EEN RECHTSMIDDEL GEEN VOLDOENDE VERGOEDING BIEDT, EN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS.

Niettegenstaande het voorgaande staan sommige landen, staten, provincies of andere rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld niet toe, zodat de bovenstaande voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing zijn. In plaats daarvan zullen in dergelijke rechtsgebieden de voorgaande uitsluitingen en beperkingen van toepassing zijn voor zover is toegestaan door de wetgeving van dergelijke rechtsgebieden. U kunt ook aanvullende wettelijke rechten hebben in uw rechtsgebied, en niets in deze EULA doet afbreuk aan dergelijke rechten die u als consument van de Diensten kunt hebben.

20.           Schadeloosstelling

Als iemand ons aanklaagt op basis van uw inbreuk op deze EULA of uw toegang tot of gebruik van de Diensten, gaat u ermee akkoord ons te verdedigen of onze verdediging in die rechtszaak te betalen.

U stemt ermee in om de Bedrijfspartijen en hun werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten en andere vertegenwoordigers schadeloos te stellen (met andere woorden, te vergoeden voor alle geleden verliezen), de verdedigingskosten te betalen en schadeloos te houden van alle claims, eisen, acties, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten, kosten en honoraria van expertgetuigen) die voortvloeien uit of op enigerlei manier verband houden met: (a) uw toegang tot of gebruik van de Diensten; of (b) enige claim die, indien waar, een schending door u van deze EULA zou inhouden. U gaat ermee akkoord ons te vergoeden voor alle betalingen die wij hebben gedaan of verliezen die wij hebben geleden, hetzij bij een gerechtelijke uitspraak of een schikking, op grond van een kwestie die gebaseerd is op Sectie 20.

21.           Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om deze EULA naar eigen goeddunken te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Redenen waarom wij deze EULA kunnen beëindigen zijn onder andere: wanneer wij ons game-aanbod in uw regio beëindigen, wanneer u deze EULA schendt, of wanneer de App Store uw App Store-account beëindigt.

Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw toegang tot en gebruik van de Diensten, met inbegrip van de Game, Virtuele goederen en Inhoud, zonder aansprakelijkheid of kennisgeving aan u, opschorten, wijzigen of beëindigen wanneer (a) wij stoppen met het aanbieden van de Game aan gebruikers die zich in dezelfde situatie bevinden; (b) u enige bepaling van deze EULA schendt (inclusief de App Store-overeenkomst(en) en onze andere beleidslijnen zoals gespecificeerd in deze EULA); (c) de eigenaar van de toepasselijke App Store uw App Store-account beëindigt; of (d) wij het om een andere reden noodzakelijk achten om uw toegang tot en gebruik van de Diensten op te schorten of te wijzigen of deze EULA te beëindigen, naar ons eigen goeddunken. U kunt deze EULA ook beëindigen door de Game op al uw apparaten te verwijderen en te de-installeren, of door uw App Store-account te verwijderen.  Een opschorting of wijziging van uw toegang tot en gebruik van de Diensten zal tot gevolg hebben dat u geen toegang meer hebt tot en geen gebruik meer kunt maken van sommige of alle functies van de Diensten, zoals door ons naar eigen goeddunken wordt bepaald. Bij beëindiging van deze EULA worden de aan u verleende rechten automatisch beëindigd, u kunt deze rechten of deze EULA niet langer uitoefenen.  Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunnen wij, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de Diensten na een dergelijke beëindiging voortzetten.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, vereist beëindiging van deze EULA geen rechterlijke beslissing om de beëindiging te beïnvloeden of een kennisgeving door een gerechtsdeurwaarder als voorwaarde voor beëindiging.

Behalve voor zover vereist door de wetgeving, worden betalingen en vergoedingen onder geen enkele omstandigheid terugbetaald, ongeacht of deze EULA al dan niet is beëindigd.

De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van deze EULA: 8 (alleen eerste twee zinnen), 13, 19, 20, 22 tot en met 25, en deze zin van Sectie 21.

22.           Conflictbeslechting en toepasselijk recht

U stemt in met de wetten van Singapore. Als er een conflict is tussen ons, komen we overeen dat het zal worden opgelost door middel van arbitrage, waarbij ieder van ons zijn eigen kosten zal betalen. 

(a)            Toepasselijk recht. U gaat ermee akkoord dat conflicten, disputen, meningsverschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, een Game of de diensten, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging daarvan, of conflicten over niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, een Game of de Diensten (gezamenlijk "Conflicten"), worden beslecht volgens de wetten van Singapore, zonder verwijzing naar de regels voor rechtskeuze en met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Elke wet- of regelgeving die bepaalt dat de taal van een contract in het nadeel van de opsteller wordt geïnterpreteerd, is niet van toepassing op deze EULA.

(b)            Conflictbeslechting. Elk conflict zal worden voorgelegd aan en definitief beslecht worden door arbitrage beheerd door het Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in overeenstemming met de arbitrageregels van SIAC die van kracht zijn op het moment van afgifte van de arbitragekennisgeving, welke regels worden geacht door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen.

(c)             Arbitrageregels. De arbitrage zal worden gevoerd in overeenstemming met de wetgeving van Singapore, met de zetel van de arbitrage in Singapore, en de procedure zal in het Engels zijn. Het Tribunaal zal bestaan uit drie (3) arbiters, waarbij elke partij één arbiter nomineert binnen dertig (30) dagen na de afgifte van de arbitragekennisgeving. De aanstelling van dergelijke arbiters zal worden bevestigd door SIAC, en beide arbiters zullen worden geïnstrueerd en zullen overeenstemming bereiken over de derde arbiter binnen tien (10) dagen na hun bevestiging door SIAC. Indien een van de partijen nalaat een arbiter aan te wijzen, of indien de twee arbiters nalaten binnen tien (10) dagen overeenstemming te bereiken over de derde arbiter, zal/zullen deze arbiter(s) worden aangesteld door de secretaris-generaal van SIAC. De arbiters zullen alleen die schadevergoedingen toekennen die op grond van deze EULA mogen worden toegekend.

(d)            Kosten. Elke partij betaalt zijn eigen kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten) van een dergelijke arbitrage, op voorwaarde dat de partijen de kosten en uitgaven van de arbiters evenredig verdelen.

(e)            Rechterlijk bevel. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze EULA, kan elke partij altijd een bevoegde rechtbank verzoeken om een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke of billijke schadeloosstelling.

23.           Geen toewijzing

U kunt deze EULA niet overdragen of toewijzen aan iemand anders.

U mag deze EULA niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of op een andere manier, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging van u om deze EULA toe te wijzen of over te dragen zonder dergelijke toestemming, zal nietig en ongeldig zijn. Niettegenstaande de titel van deze Sectie, kunnen wij deze EULA zonder beperking vrij toewijzen of overdragen. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze EULA bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

24.           Diversen

Deze EULA is onze volledige overeenkomst (geen externe voorwaarden). De officiële versie is in het Engels. Als delen van deze EULA niet van toepassing zijn, blijft de rest zo veel mogelijk van toepassing. Als we een deel van deze EULA niet afdwingen, betekent dat niet dat we dat in de toekomst niet zullen doen of dat we onze andere rechten niet zullen afdwingen. Met uitzondering van App Stores kan niemand anders dan u of wij deze EULA afdwingen.

(a)            Volledige overeenkomst. Deze EULA en alle andere documenten of informatie waarnaar in deze EULA wordt verwezen, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Diensten.

(b)            Taal. De oorspronkelijke taal van deze EULA is het Engels, en vertalingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van elk recht dat u zou kunnen hebben op basis van de wetgeving van uw land om deze EULA in een andere taal te laten schrijven of interpreteren.

(c)             Scheidbaarheid. Deze EULA beschrijft bepaalde wettelijke rechten. U hebt mogelijk andere rechten op basis van de wetgeving van uw rechtsgebied. Deze EULA verandert uw rechten op basis van de wetgeving van uw rechtsgebied niet als de wetten van uw rechtsgebied dit niet toestaan. Zoals hierboven vermeld, zijn beperkingen en uitsluitingen van garanties en rechtsmiddelen in deze EULA mogelijk niet op u van toepassing, omdat uw rechtsgebied deze mogelijk niet toestaat in uw specifieke omstandigheid. In het geval dat bepaalde bepalingen van deze EULA door een bevoegde rechtbank of tribunaal niet-afdwingbaar worden geacht, zullen deze bepalingen alleen worden afgedwongen voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving mogelijk is. De overige bepalingen van deze EULA zullen volledig van kracht blijven.

(d)            Geen verklaring van afstand. Uw en onze handelingen of nalatigheden zullen geen andere rechten creëren op basis van deze EULA, behalve zoals uitdrukkelijk is beschreven in deze EULA. Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze EULA niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling zal alleen van kracht zijn indien deze schriftelijk geschiedt en ondertekend is door een van onze naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze EULA, zal de uitoefening door een partij van een van haar rechtsmiddelen onder deze EULA geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze EULA of op een andere manier.

(e)            Rechten van derden. Behalve zoals beschreven in Sectie 12 zal een persoon die geen partij is bij deze EULA geen recht hebben om de voorwaarden ervan af te dwingen.

25.           Contactinformatie

Als u vragen hebt over deze EULA of de Game, neem dan contact met ons op via ons E-mailadres voor ondersteuning.


 

Bijlage A-1: Addendum voor inwoners van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië

Voor de toepassing van deze Bijlage A-1:  De EULA is een wettelijke overeenkomst tussen u en Proxima Beta Pte. Limited, een bedrijf geregistreerd in Singapore met maatschappelijke zetel te 10 Anson Road #21-07, International Plaza, Singapore 079903 en bedrijfsregistratienummer 201632879R als u een inwoner bent van of gevestigd bent in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Brazilië.

Virtuele goederen en Gamevaluta: Niettegenstaande Sectie 9(c) van deze EULA, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEEN CLAIM ZULT INDIENEN TEGEN ONS, ONZE AANGESLOTEN BEDRIJVEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS (DE "BEDRIJFSPARTIJEN") MET BETREKKING TOT (A) EEN CLAIM DAT U EEN EIGENDOMSBELANG HEBT IN GAMEVALUTA OF VIRTUELE GOEDEREN; OF (B) EEN CLAIM VOOR EEN VERMEENDE MONETAIRE WAARDE VAN GAMEVALUTA OF VIRTUELE GOEDEREN DIE VERLOREN ZIJN GEGAAN NA (I) VERWIJDERING OF OPSCHORTING VAN UW ACCOUNT IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, OF (II) WIJZIGING, BEËINDIGING OF AFLOOP VAN DEZE EULA IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.

Afwijzing van garantie. Sectie 18 van deze EULA wordt in zijn geheel vervangen door het volgende:

De Bedrijfspartijen (zijnde wij, onze aangesloten bedrijven, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en licentiegevers) geven geen garantie dat de Diensten zullen voldoen aan uw vereisten, of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn.

Beperking van aansprakelijkheid: Sectie 19 van deze EULA wordt in zijn geheel vervangen door het volgende:

            19.       Beperking van aansprakelijkheid

(a)            NIETS IN DEZE EULA SLUIT ONZE AANSPRAKELIJKHEID UIT OF BEPERKT DEZE VOOR: (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID; (B) FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN; OF (C) ELKE KWESTIE MET BETREKKING WAARTOE HET VOOR ONS ONWETTIG ZOU ZIJN OM ONZE AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

(b)            ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN SECTIE 19(A), ALS WIJ DEZE EULA NIET NALEVEN, ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE U ONDERVINDT EN DIE EEN VOORZIENBAAR GEVOLG IS VAN ONZE INBREUK OP DEZE EULA OF VAN ONZE NALATIGHEID, MAAR WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET VOORZIENBAAR IS. VERLIES OF SCHADE IS VOORZIENBAAR ALS HET EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONZE SCHENDING OF ALS HET DOOR U EN ONS WERD OVERWOGEN OP HET MOMENT DAT DEZE EULA BINDEND WERD VOOR U EN ONS.

(c)             ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN SECTIE 19(A) HIERBOVEN, ZAL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSPARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE EULA OF DE DIENSTEN NIET GROTER ZIJN DAN: (A) DE TOTALE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING) OF DIE U AAN ONS VERSCHULDIGD BENT VOOR DE SPECIFIEKE GAME OF DIENST; OF (B), ALS (A) NIET VAN TOEPASSING IS, VIJFTIG DOLLAR ($ 50 USD).

Niettegenstaande het voorgaande staan sommige landen, staten, provincies of andere rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld niet toe, zodat de bovenstaande voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing zijn. In plaats daarvan zullen in dergelijke rechtsgebieden de voorgaande uitsluitingen en beperkingen van toepassing zijn voor zover is toegestaan door de wetgeving van dergelijke rechtsgebieden. U kunt ook aanvullende wettelijke rechten hebben in uw rechtsgebied, en niets in deze EULA doet afbreuk aan dergelijke rechten die u als consument van de Diensten kunt hebben.

Beëindiging: Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 21 van deze EULA, kunnen wij, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de Diensten na een dergelijke beëindiging voortzetten. Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u als wij deze EULA beëindigen als gevolg van uw schending van deze EULA of als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Geen toewijzing: Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 23 van deze EULA, kunnen wij deze EULA zonder beperking vrij toewijzen of overdragen, op voorwaarde dat: (a) we u een kennisgeving zullen geven van een dergelijke toewijzing of overdracht; en (b) als u niet instemt met een dergelijke toewijzing of overdracht, deze EULA zal worden beëindigd.

Taal: Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 24(b) van deze EULA, is de oorspronkelijke taal van deze EULA het Engels, en vertalingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt of om te voldoen aan wettelijke nalevingsverplichtingen.

Morele rechten. Elke verwijzing naar de verklaring van afstand van morele rechten op basis van deze EULA is niet op u van toepassing.

Annulering van Virtuele goederen en Gamevaluta. Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 10 van deze EULA, hebt u het wettelijke recht om uw aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta te annuleren. Raadpleeg supplement 1 van deze bijlage voor meer informatie.

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van de EU en het VK

 Met betrekking tot inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Conflictbeslechting: Sectie 22 van deze EULA wordt in zijn geheel vervangen door het volgende:

22.       Conflictbeslechting en toepasselijk recht – EU en VK: Het onderstaande is van toepassing als u de Diensten opent, gebruikt of hebt aangeschaft in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk:

(a)            Deze EULA wordt beheerst door het Engelse recht.  Dit betekent dat uw toegang tot en gebruik van de Diensten, uw aankoop van Virtuele goederen en Inhoud, en alle conflicten of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (met inbegrip van niet-contractuele conflicten of claims), worden beheerst door Engels recht. 

(b)            U kunt elk conflict dat kan ontstaan op grond van deze EULA, zoals u wenst, voorleggen aan ofwel de Engelse rechtbanken, ofwel aan de bevoegde rechtbank van het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt indien dit land van gewone verblijfplaats een EU-lidstaat is, welke rechtbanken, met uitsluiting van elke andere rechtbank, bevoegd zijn om al deze conflicten te beslechten. Wij zullen elk conflict dat kan ontstaan op grond van deze EULA voorleggen aan de bevoegde rechtbank van het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt, als deze zich in een EU-lidstaat bevindt, of anders het conflict voorleggen aan de Engelse rechtbanken.

(c)             Indien u als consument in de Europese Unie woont en wij de Diensten naar de lidstaat sturen waar u woont, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.  Niets in deze EULA, met inbegrip van Sectie 22, heeft invloed op uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

(d)            Als u meer informatie wenst over online conflictbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt ter beschikking gesteld zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend voor informatieve doeleinden.  We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan online conflictbeslechting.

Aankopen bij detailhandel. Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 6(d) van deze EULA, zijn alle voorwaarden met betrekking tot de regelgeving over deviezencontrole niet van toepassing.

Annulering van Virtuele goederen en Gamevaluta. Wanneer u dergelijke Virtuele Goederen en/of Gamevaluta anders dan rechtstreeks bij ons hebt gekocht, worden de details van uw recht op annulering uiteengezet in de toepasselijke voorwaarden van derden. Wanneer u dergelijke Virtuele goederen en/of Gamevaluta echter rechtstreeks bij ons koopt, is het volgende van toepassing:

                       (i)         Voor deze EULA of een andere overeenkomst met ons aan te gaan voor de levering door ons aan u van dergelijke Virtuele goederen en/of Gamevaluta, zullen wij u vragen te bevestigen: (A) of u wilt dat dergelijke Virtuele goederen en/of Gamevaluta onmiddellijk bij aankoop worden verstrekt; en (B) dat u door een dergelijke bevestiging te verstrekken afstand doet van uw recht om te annuleren onder de toepasselijke wetgeving; en

                     (ii)         Door een dergelijke bevestiging te verstrekken, doet u afstand van uw recht om uw aankoop van dergelijke Virtuele Goederen en/of Gamevaluta onder de toepasselijke wetgeving te annuleren.

Wijzigingen in de EULA. Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 17 van deze EULA, zullen wij, indien wij deze EULA moeten bijwerken, u 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen en, na het verstrijken van een dergelijke kennisgevingsperiode, zal u gevraagd worden in te stemmen met de bijgewerkte EULA bij uw volgende toegang tot de Diensten of wanneer de bijgewerkte EULA op een andere manier aan u wordt medegedeeld. U moet akkoord gaan met deze updates om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Behalve indien nodig om u in staat te stellen Virtuele inhoud en/of Gamevaluta die u van ons hebt gekocht te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat wij geen onderhouds- of ondersteuningsverplichtingen hebben met betrekking tot de Diensten.

Schadeloosstelling. Sectie 20 van deze EULA wordt in zijn geheel verwijderd en vervangen door het volgende:

            20.       Opzettelijk weggelaten.

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Frankrijk

Met betrekking tot inwoners van Frankrijk zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Bemiddeling: U hebt het recht een beroep te doen op een bemiddelaar om een conflict op grond van de Overeenkomst op te lossen. Overeenkomstig artikel L 616-1 van de Franse consumentenwet, informeren wij u dat de bemiddelaar(s) die wij hebben gekozen de volgende is/zijn:

Le service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD
60 rue la Boétie
75008 PARIJS
mediateurduecommerce@fevad.com
https://www.mediateurfevad.fr/

Geschiktheid en registratie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Game-account, ongeacht of u hiervan op de hoogte bent, tenzij u erin slaagt te bewijzen dat dergelijk gebruik frauduleus is. Als u van mening bent dat uw Game-account niet langer veilig is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via ons E-mailadres voor ondersteuning.

Licenties. De licenties gedefinieerd in de Secties 6(a), 6(b), 9(b) en 13 van deze EULA worden wereldwijd verleend en voor de duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.  

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Duitsland

Met betrekking tot inwoners van Duitsland zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Beperking van aansprakelijkheid. Sectie 19(a) wordt vervangen door het volgende:

Niets in deze EULA sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze: (a) in geval van opzet ('Vorsatz') en grove nalatigheid ('grobe Fahrlässigkeit'); (b) in geval van letsel aan leven, lichamelijke integriteit/lichaam of gezondheid; (c) volgens de voorwaarden van de Duitse Wet over productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz'); en/of (d) op grond van een door ons gegeven garantie.

Wij zijn aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door schending van onze Essentiële verplichtingen. “Essentiële verplichtingen” zijn fundamentele plichten die de essentie van de EULA vormen, die bepalend waren voor het sluiten van deze EULA en op de uitvoering waarvan u mag vertrouwen. Als we een Essentiële verplichting schenden door enige nalatigheid (‘leichte Fahrlässigkeit’), dan is onze daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt in overeenstemming met Sectie 19(c).

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Italië

 Met betrekking tot inwoners van Italië zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Niets in deze EULA sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze: (a) in geval van opzettelijk wangedrag (‘dolo’) en grove nalatigheid (‘colpa grave’); (b) in geval van letsel aan leven, lichamelijke integriteit/lichaam of gezondheid; (c) volgens de voorwaarden van de Italiaanse consumentenwet met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Polen

 Met betrekking tot inwoners van Polen zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Niets in deze EULA sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze: (a) in geval van opzettelijk wangedrag (‘wina umyślna’); (b) in geval van letsel aan leven, lichamelijke integriteit/lichaam of gezondheid; (c) op grond van wettelijke garantie (alleen voor consumenten) of (d) onveilig product.

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Brazilië:

 Met betrekking tot inwoners van Brazilië zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Wijzigingen in de EULA. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de EULA zullen wijzigingen, amendementen, aanvullingen of voorwaarden op onze vergoedingen, factureringsmethoden en voorwaarden die van toepassing zijn op App-valuta, Virtuele goederen of aankopen 30 dagen nadat u in enigerlei vorm bericht van ons hebt ontvangen over de wijzigingen, van kracht worden.

Conflictbeslechting – Brazilië. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de EULA, gaat u ermee akkoord dat, als u de Diensten opent, gebruikt of hebt aangeschaft in Brazilië, elke handeling in verband met deze EULA zal worden beslecht in overeenstemming met de Braziliaanse wetten, en dat elk conflict dat voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA exclusief voor de Braziliaanse rechtbanken zal worden gebracht, op voorwaarde dat u ervoor kunt kiezen om een rechtszaak aan te spannen in de rechtbank van uw woonplaats.

Supplement 1 van Bijlage A-1: Addendum voor annulering (Europese Unie, VK en Brazilië)

Recht op annulering:

U hebt het wettelijke recht om uw aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De annuleringsperiode is 14 dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde de Virtuele goederen en/of de Gamevaluta in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons uw naam, postadres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres te laten weten via het E-mailadres voor ondersteuning, en u dient duidelijk aan te geven dat u de aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta wilt annuleren op grond van deze EULA. U kunt gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor intrekking, maar dat is niet verplicht. U kunt uw aankoop ook intrekken door middel van een andere duidelijke verklaring waarin u uw besluit om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt.

Uw aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta wordt beschouwd als geannuleerd binnen de annuleringsperiode als u de kennisgeving hebt verzonden voordat de annuleringsperiode afloopt.

Gevolgen van annulering:

Als u uw aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta annuleert, zullen wij de Virtuele goederen of Gamevaluta die aan uw aankoop zijn gekoppeld onmiddellijk van uw account verwijderen en zullen wij u onmiddellijk en niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop wij uw kennisgeving van annulering hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen. Een dergelijke terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen, en er zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Modelformulier voor intrekking

(Vul dit formulier alleen in en stuur het alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

Hierbij deel ik mee dat ik mijn aankoop van Virtuele goederen en/of Gamevaluta annuleer (kies wat van toepassing is; we vragen u vriendelijk een gedetailleerde beschrijving te geven zodat kan worden nagegaan op welke Virtuele goederen en/of Gamevaluta de annulering betrekking heeft).

-           besteld op (datum toevoegen)/ontvangen op (datum toevoegen);

-           uw naam;

-           uw adres;

-           uw handtekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend); en

-           datum.


 


Bijlage B-1: Voorwaarden App Store

Als u een Game downloadt via de App Store, dan erkent u en stemt u ermee in, ongeacht iets in deze EULA dat het tegendeel bewijst, dat:

·       wij, en niet de App Store, als enige verantwoordelijk zijn voor de Game.

·       de App Store niet verplicht is om onderhoud of ondersteuning voor de Game te bieden.

·       Als de Game niet aan de garanties kan voldoen (indien van toepassing), kunt u de App Store op de hoogte stellen en de App Store zal u de aankoopprijs van de Game (indien van toepassing) terugbetalen en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Store geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Game. Alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan het niet naleven van een garantie zijn onze eigen verantwoordelijkheid.

·       De App Store is niet verantwoordelijk voor het behandelen van claims die u hebt of claims van derden met betrekking tot de Game of uw bezit en gebruik van de Game, met inbegrip van, zonder beperking: (i) claims met betrekking tot productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de Game niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

·       In het geval van een claim van een derde dat de Game of uw bezit en gebruik van de Game inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, zijn wij als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afhandeling en de kwijting van een dergelijke claim over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, voor zover vereist door deze EULA.

·       De App Store en de dochterondernemingen ervan zijn externe begunstigden van deze EULA en na uw aanvaarding van deze EULA heeft de App Store het recht om deze EULA tegen u af te dwingen als externe begunstigde daarvan.

·       U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet in een land bevindt dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; en (ii) dat u niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat.

·       U dient zich ook te houden aan alle toepasselijke servicevoorwaarden of soortgelijke overeenkomsten van derden bij het gebruik van de Game.


 

Bijlage C-1: Streamingbeleid

Inleiding.

Wij hopen dat u geniet van onze games en ondersteunen uw interesse in het produceren van video's waarin u de game speelt, live of opgenomen ("Video's"), die uw game-ervaringen delen met anderen, met gebruik van afbeeldingen, video, geluidseffecten, in-game muziek, of andere middelen uit onze games ("Inhoud"). Houd er echter rekening mee dat in de meeste gevallen het gebruik van onze Inhoud zonder onze toestemming illegaal is en een inbreuk vormt op onze rechten. Dit beleid helpt u te informeren over de beperkte rechten die wij u verlenen om uw ervaring met onze Inhoud te delen met het publiek door middel van uw Video's.

Uw gebruik van onze Inhoud in Video's moet beperkt zijn tot niet-commerciële doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit Streamingbeleid:

U mag in uw Video's onze Inhoud alleen gebruiken voor niet-commercieel gebruik, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit Streamingbeleid. Als zodanig mag u uw Video die gebruik maakt van onze Inhoud niet in licentie geven aan een bedrijf of iemand anders tegen een vergoeding of een andere vorm van compensatie, of voor enig ander commercieel gebruik zonder eerst onze schriftelijke toestemming te hebben ontvangen om dit te doen. Wij behouden ons het recht voor om onze eigen Video's te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bovendien moeten al uw Video's die gebruikmaken van onze Inhoud, commentaar, gameplay of voldoende originaliteit bevatten om het, naar ons eigen inzicht, educatief of promotioneel te maken. Voorbeelden van video's die NIET in aanmerking komen op grond van dit beleid zijn fragmenten van scènes van games of opnames van de soundtrack van een bepaalde game (zonder commentaar over de scène of soundtrack).

Wij staan u echter wel toe om betaling te ontvangen op basis van de volgende twee methoden, op voorwaarde dat u zich houdt aan de andere delen van dit Streamingbeleid:

·       Monetisatie van uw Video die gebruikmaakt van onze Inhoud via advertenties die worden aangeboden door het platform dat uw Video host, zoals YouTube of Twitch (een “Platform”).

·       Het ontvangen van donaties via een donatielink op uw profiel of in de videobeschrijving op een Platform.

Hoe u uw Video mag verspreiden:

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de toepasselijke EULA en dit Streamingbeleid, kunt u Video's maken met behulp van onze Inhoud, en u bent vrij om dergelijke Video's te verspreiden op websites waar het kijkers is toegestaan om deze Video's te bekijken zonder enige kosten van welke aard dan ook. We begrijpen dat sommige websites betaalde diensten kunnen aanbieden. Op voorwaarde dat de website die deze Video's host een gratis methode biedt om kijkers deze te laten bekijken, mag u de Video's op die website verspreiden.

Wat u niet mag opnemen in uw Video die onze Inhoud gebruikt:

U mag in geen enkele Video (noch ergens gelinkt in de buurt van of op dezelfde webpagina als de Video) enige inhoud opnemen die verboden is als Gebruikersinhoud op grond van de EULA en het volgende:

·       Alles wat zou kunnen impliceren dat de Video door ons is geproduceerd of dat wij u of uw Video goedkeuren (tenzij u een goedkeuringsrelatie met ons hebt die in een afzonderlijke schriftelijke of andere overeenkomst is geregeld);

·       Alle informatie met betrekking tot cheats, hacks, exploits, bugs of programma's van derden, met inbegrip van links naar het voorgaande; noch

·       Gebruik van onze Inhoud dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving of dat denigrerend is voor ons of dat, naar ons oordeel, de waarde, goodwill of reputatie van ons, onze aangesloten bedrijven, onze producten, Inhoud of merken kan schaden.

·       Elk gedrag dat in strijd is met de openbare moraal en ethiek.

Beoordelingen – houd uw video's als volgt geschikt:

Uw video moet overeenkomen met de beoordelingsrichtlijnen voor de game waarop het betrekking heeft, en mag in geen geval inhoud bevatten die de “T”-beoordeling van de Entertainment Software Rating Board (“ESRB”) of de “16”-beoordeling van de Pan European Game Information (“PEGI”) zou schenden.

Bekendmaking - u moet ons identificeren als de auteursrechthebbende van onze Inhoud, en een disclaimer plaatsen met betrekking tot onze onderschrijving:

In elke Video die gebruik maakt van onze Inhoud die u levert, moet u als volgt een prominente disclaimer opnemen (aan het begin van de Video of, indien live-streaming, in de buurt van de Video in een zichtbaar lettertype):

·       Delen van de hier verstrekte inhoud, met inbegrip van handelsmerken en auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, zijn eigendom van of worden beheerd door Proxima Beta Pte. Limited of de licentiegever(s) ervan (“PBP”) en alle rechten in en op hetzelfde zijn voorbehouden aan PBP. Deze inhoud is geen officiële PBP-inhoud en wordt niet onderschreven door PBP. 

Belangrijke aanvullende informatie:

Zoals uitsluitend door ons bepaald, kunnen we uw recht om een Video te hosten, verspreiden of op een andere manier beschikbaar te stellen die onze Inhoud gebruikt voor zakelijke of andere redenen, beëindigen zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid ten opzichte van u.  In dergelijke gevallen kunnen we (maar we hoeven dit niet te doen) contact met u of toepasselijke websites of Platforms opnemen over het beëindigen van dergelijke rechten op een dergelijke Video.